Privacyverklaring

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rijschoolspecialist gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rijschoolspecialist neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met onze klantenservice.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons, dan verwijderen wij deze informatie.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rijschoolspecialist verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken.

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • IP-adres
  • Overige gegevens via o.a. Google Analytics

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Mogelijk worden reacties van bezoekers ook gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie. Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen. Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Met welke doelen en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rijschoolspecialist verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Doorsturen van contact- en adresgegevens naar rijscholen in de regio van de aanvrager (leads)
  • Het verzamelen en analyseren van onder andere IP-adressen en andere technische gegevens om spam tegen te kunnen gaan en de website & traffic grondig te kunnen analyseren

Geautomatiseerde besluitvorming

Rijschoolspecialist neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rijschoolspecialist) tussen zit. Door gebruik te maken van Rijschoolspecialist ga je akkoord met eventuele negatieve gevolgen die onder andere deze automatisering mogelijk ten gevolge kan hebben en accepteer je dat Rijschoolspecialist niet aansprakelijk is voor enige vorm van schade.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rijschoolspecialist bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 999 dagen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Rijschoolspecialist deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting of iedere andere door Rijschoolspecialist gerechtvaardigd geachte reden. Rijschoolspecialist is niet verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Rijschoolspecialist verstrekt uw persoonsgegevens aan andere derden voor bijvoorbeeld het ontvangen van een aanbod van een lokale rijschool. Door contactgegevens (voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, woonplaats) te delen via het contactformulier op de kortingen-en-aanbiedingen-pagina op Rijschoolspecialist.nl gaat de gebruiker akkoord met het delen van deze gegevens met derden en telefonische en/of schriftelijke benaderd te worden door meerdere rijscholen uit de regio.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Alle bedrijfsgegevens van de rijscholen die u op deze website terugvindt, zijn afkomstig uit openbaar toegankelijke, betrouwbare online bronnen zoals de website van het CBR. Rijschoolspecialist maakt gebruik van deze reeds door derden openbaar gemaakte (bedrijfs)gegevens om bezoekers de mogelijkheid te geven review(s) achter te laten, rijscholen te vergelijken of snel contact op te kunnen nemen met een rijschool naar keuze. U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door Rijschoolspecialist en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw gegevens toesturen. Wanneer u uw bedrijfsgegevens niet op Rijschoolspecialist terug wilt zien, kunt u een e-mail sturen via info@rijschoolspecialist.nl. Uw bedrijfsgegevens zullen vervolgens binnen maximaal 5 (werk)dagen permanent worden verwijderd.

Identificatieplicht

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wanneer u zich niet kunt of wilt identificeren zijn wij niet in staat de gegevens te corrigeren of verwijderen. Wijzigingen en fouten in deze verklaring zijn voorbehouden.

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie altijd terug op https://www.rijschoolspecialist.nl/algemene-voorwaarden/.

Rijschoolspecialist.nl
Logo