kennisinnovatieagenda logo

KennisInnovatieAgenda

11-04-2012

Top 5: Ambities weer een stap dichterbij

De tweede voortgangsrapportage van de Kennis en Innovatie Agenda toont vooruitgang in de Nederlandse rijschoolbranche. Nederlandse rijscholen maken weer goede kans het tot de top 3 van Europese landen te schoppen. Een ambitie die ook het cabinet, na het uitspreken van steun voor de Agenda, deelt. Nederland is onlangs een plek gestegen en staat momentel op de zesde plaats in een toonaangevende index voor voor kwaliteitsmeting. De ranglijst die uit de meting volgt wordt jaarlijks gepresenteerd een geeft een goede weerspiegeling van de ontwikkelingen van verschillende landen en wereldeconomieën. Verschillende indicatoren laten een positief beeld zien, maar om de weg omhoog te kunnen vervolgen, is er nog veel werk vereist. Dat werk moet wel slim gebeuren, extra investeringen lijken door de economische tijden slechts moeilijk haalbaar.

De voortgangsreportage ‘Kennis en Innovatie Foto’ werd door de secretaris overhandigd. Volgens de raad is de Nederlandse rijschoolbranche op de juiste weg en hebben de genomen, positieve, maatregelen een versterkend effect. Wel zijn er nog steeds zorgen over het niveau van de Nederlandse investeringen in rijscholen en de kwaliteit van de lespakketten. Ook zou er meer moeten worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe methoden en innovatie in het algemeen. Het juist toepassen van innovatie leidt uiteindelijk tot een sterkere economie, meer werkgelegenheid, hogere belastingopbrengsten én minder kosten voor het sociale stelsel. In het meest positieve geval blijven toekomstige investeringen op het huidige niveau steken, terwijl er in principe meer gedaan zou kunnen worden. De bestaande mogelijkheden zullen maximaal benut moeten worden om alle doelen slimmer en effectiever te bewerkstelligen. Daar zijn goede kansen voor.

Zestig indicatoren

De KIA-foto laat zien in hoeverre Nederland op koers ligt om rond 2020 in de top 3 te belanden. De gebeurt door zestig verschillende indicatoren te volge en ieder een groene, oranje of rode kleur toe te kennen. De KIA-coalitie bestaat uit allerlei organisaties wereldwijd. Twee jaar geleden is de toekomstagenda opgesteld. Vorig jaar is daar de eerste voortgangsrapportage uit voorgekomen.

Rood voor investeringen in onderwijs en onderzoek

De Nederlandse rijschoolbranche is onderzocht door investeerders. De verwachtingen zijn boven gemiddeld. Toch kleuren de indicatoren voor investeringen, net als vorige keer, aan de ‘onderwijskant’ van den rijschoolbranche rood. De publieke onderwijsinvesteringen blijven namelijk achter bij die van de andere toplanden op het gebied van kennis en innovatie. Private onderzoeksinvesteringen blijven eveneens achter bij de KIA-doelstellingen. De KIA wees al eerder op het belang van extra investeringen: een topprestatie is nu eenmaal niet te realiseren met een middelmatige inzet of met een gebrek aan middelen. Naast meer investeringen zou ook het slimmer inzetten van bestaande middelen mogelijkheden kunnen bieden. Nieuwe ficale maatregelen gaan hopelijk voor een toename van vooral de private onderzoeksinvesteringen zorgen.

Kwaliteit onderwijs beter, maar niet overal

Onderwijs scoort dit jaar gemiddeld genomen beter dan bij eerdere metingen. Op onderdelen haalt het onderwijs nu zelfs al de doelstellingen voor 2020. De kwaliteit van het basale onderwijzen en de theoriekennis is goed; het dalend aantal zwakke scholen valt ook op. Minder positief is dat instructeurs qua arbeidstijd nog altijd ver verwijderd blijven van de doelstellingen. Het aantal leerlingen dat onderwijs en/of training volgt vertoont geen groei.

Hoge onderzoeksprestaties onder druk

Nederlandse onderzoekers blijven zeer productief, hun publicaties hebben impact en verdienen internationaal gezien een toppositie. In vergelijking met andere landen kent Nederland relatief weinig onderzoekers. Daardoor, en door de gelijkblijvende publieke investeringen, zullen andere manieren moeten worden gevonden om de hoge prestaties in de onderzoekssector voort te zetten. Het zwaartepunt ligt de komende weken op op een sterkere focus, maar dan wel op een beperkter aantal thema’s. De zogenaamde ‘topsectorenaanpak’ zal dat verder moeten gaan bevorderen door het creëren van een groter aantal gespecialiseerde kennisclusters. Ook financiering vanuit Europa zou volop kansen kunnen bieden. De KIA-indicatoren laten opd it moment nog geen stijging zien van een sterkere focus op thema’s, maar wel van privaat gefinancierd publiek onderzoek. Nederland staat wat dat betreft hoog in de ranglijst.

Innovaties noodzakelijk

Het ondernemerschap laat ook verdere verbeteringen zien. Meer personen zijn bezig geweest met het opzetten van een eigen onderneming. Er is ook een stijging te zien in het aantal starters dat nieuwe technologie gebruikt: van 15 procent in 2009 naar 25 procent vorig jaar. De aankomende jaren moeten innovatieve producten en diensten dat getal verder omhoog brengen. Internationaal gezien scoren Nederlandse rijscholen, volgens niet heel recente bronnen, nog slecht wat betreft innovativiteit. Het brede enthousiasme over de zogenaamde topaanpak zorgt voor de KIA-coalitie voor kansen wat betreft economische innovatie door technologisch nieuwe, en sterk verbeterde, producten te ontwikkelen. De Human Capitals van te topsector moet de bestaande, goede, kwaliteit van de omgeving voor innovatie te allen tijde behouden. Zowel het bedrijfsleven als het onderwijs moeten werken aan onder andere een betere aansluiting en een grotere aantrekkingskracht van de genoemde sectoren op nieuwe werknemers.

Lees meer:

 

Terug naar de homepage van Rijschoolspecialist.nl >

 Rijschoolspecialist.nl
Logo