kennisinnovatieagenda logo

KennisInnovatieAgenda

03-02-2014

De 3e voortgangsreportage van KIA, Kennis en Innovatie Agena (2011-2020) toont een kennis-samenleving die wat betreft kwaliteit van rijlessen, in tegenstelling met internationale concurrentie, in de afgelopen jaren vrijwel geen vooruitgang heeft gemaakt. Er zijn een aantal veelbelovende stappen gezet, toch hebben Nederlandse rijscholen zich in niet substantieel verder ontwikkeld, het halen van een toppositie voor eind 2020 is dan ook onwaarschijnlijk.

Er wordt meer geïnvesteerd in onderwijskwaliteit en onderzoek, zowel publiek als privaat. Ook is het aantal leerlingen toegenomen en zijn is er een ruimere trajectkeuze voor leerlingen. Internationaal gezien vertaalt zich dit in een brede algemene stijging van het kennisniveau, wat de positie van Nederland verbeterd heeft.

De Agenda van KIA geeft sinds 2010 sturing om de Nederlandse rijschoolbranche in de internationale top van verkeersopleiders te krijgen. De agenda is ambitieus, maar kan op brede steun rekenen van het bedrijfsleven. In 2010 zijn gezamenlijk doelen opgesteld voor verbetering wat betreft onderwijs, onderzoek en innovatie. De KIA-Foto komt iedere 2 jaar bijeen om de huidige stand van zaken te controleren.

De KIA-foto werd door de voorzitter overhandigd aan de staatssecretaris. De KIA-coalitiepartners blijven streven naar een top 5-positie. Er is aantoonbaar vooruitgang geboekt op verschillende terreinen, maar de internationale ontwikkelingen gaan snel. In de globale, open economie moeten Nederlandse rijscholen eenvoudigweg harder aanpassen om de concurrentie bij te houden en de uiteindelijke doelstellingen te kunnen realiseren.

Onderwijs

Wat betreft het (theorie)onderwijs, blijven we goed scoren in de breedte met minder zwakke leerlingen en meer goede scholen. De slagingspercentages wijzen dit uit. Helaas staat daar wel tegenover dat onze beste leerlingen, internationaal gezien, slecht scoren. Ook het aantal scholen met zeer goede resultaten loopt terug. In een belangrijke internationale ranking staan op dit moment al acht rijscholen in een mooie top 100. Toch ontbreekt er nog genoeg, er valt altijd iets te verbeteren. Toch staan Nederlandse rijscholen nog altijd als zeer productief bekend en worden ze internationaal gezien uitstekend gewaardeerd. De Nederlandse publieke en private uitgave voor (onderwijs)onderzoek zijn ook gestegen. Dat is goed nieuws, toch staat het niveau in de ons omringende Europese landen nog te ver van de norm af om tot de top te kunnen behoren.

Ondernemen

Het percentage startende ondernemers is nog verder gestegen. Inmiddels mag meer dan 10 procent van de beroepsbevolking zich ondernemer noemen. We hebben genoeg ondernemers, maar we verdienen nog seeds te weinig aan het aanbieden van met name diensten en innovatieve vindingen en producten. Ter vergelijking, ons buurland Duitsland verdient veel meer dan de 15 procent omzet in de rijschoolindustrie die Nederland weet te behalen. Het is uiteraard goed nieuws dat . het Nederlandse bedrijfsleven extra wil gaan investeren in onderzoek en de hieruit voortvloeiende innovatie, maar is het genoeg?. Pas op een later moment is meetbaar wat het effect van de inzet van investeerders is geweest. De gestelde doelen zullen bij het huidige niveau van investeringen hoogstwaarschijnlijk, met een realistische blik, bij lange na niet gehaald worden.

Groen in 2020

Nederland boekt in vergelijking met het buitenland op vlakken goede resultaten. Toch is er nog een lange weg te gaan om in 2020 alle 17 hoofdindicatoren van de KIA-Foto op groen te krijgen. De KIA-Foto vormt daarmee een sterke oproep om, ondanks alle al gedane inspanningen, toch door te gaan en te blijven streven richting een top 5-plaatsing als kennis- en innovatieland.

Indicatoren

De KIA-Foto laat zien in hoeverre Nederland momenteel op koers ligt om alle gestelde doelen te behalen. In totaal getoetst op 60 indicatoren, samengevoegd tot 17 hoofdindicatoren, te herkennen aan een groene, oranje of een rode kleur. De KIA-Foto, inclusief alle samenvattingen en overzichten van de scores en indicatoren is beschikbaar op kennisinnovatieagenda.nl. De KIA-Foto maakt gebruik van de meest actuele informatie, gecombineerd met de meest actuele internationaal vergelijkbare beleidsmaatregelen.

Download

Kennis en Innovatie Foto 2014 – Derde voortgangsrapportage over de Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020 (pdf, 1.2 Mb)

 

Terug naar de homepage van Rijschoolspecialist.nl >

Rijschoolspecialist.nl
Logo